Uudiskirja tingimused

  • Müüja jätab endale õiguse saata Kliendi e-posti aadressile infot enda ja oma partnerite uute toodete ja sooduspakkumiste kohta ainult juhul, kui Klient on selleks avaldanud soovi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
  • Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest otsepostituse teadetest andes sellest Müüjale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.
  • Isikuandmete kustutamiseks tuleb pöörduda Müüja poole avaldusega e-posti teel info@salonshop.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui 7 päeva jooksul. Taotluse kinnitamisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul kui selliste andmete sälitamiseks on õigustatud vajadus.

Lähemalt: https://salonshop.ee/muugitingimused/